Lieve vrienden,

De afgelopen tijd hebben jullie ons talloze vragen gesteld over wat er precies gaande is en waar de wereld heen gaat vanaf nu. De meeste antwoorden hebben we tijdens andere gelegenheden al gegeven, maar op enkele van die vragen willen we ook langs deze weg ingaan.

Allereerst is het correct dat dit virus gelijk is aan een griepvirus, zoals jullie dit kennen van andere jaren. Een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, deed er alles aan om de aantallen zieken en doden zo hoog mogelijk te laten lijken. Verreweg de meeste doden werden wereldwijd toebedeeld aan dit virus, maar waren niet het gevolg daarvan.

Zoals bekend, wie een slecht functionerend immuunsysteem heeft, is het snelst vatbaar is voor een griepvirus en de complicaties die daardoor kunnen ontstaan. Dit zijn niet alleen de ouderen en zieken, maar ook de armen. De wereldwijde gezondheid gaat jaarlijks niet vooruit, maar achteruit. Daarom zijn in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Brazilië zoveel doden gevallen. Dit had niet zozeer te maken met de dodelijkheid van dit virus, maar met de gezondheid van deze mensen.

De werkelijke wereldwijde besmetting was begin dit jaar al een feit. In jullie geval startte het griepseizoen begin januari en duurde het tot ongeveer half april. Wie toen ziek werd had dit virus dus al, zonder dat dit bekend was. Op dit moment is deze seizoensgriep vrijwel verdwenen. Daarbij, wie dit virus heeft gekregen is nu in principe immuun. Hierbij wijzen we erop dat de huidige testmethoden niet correct aangeven of iemand daadwerkelijk besmet is met dit virus.

Deze wereldwijde ervaring is bewust ingezet om collectief veranderingen te helpen doorvoeren met betrekking tot de verschuiving naar een nieuwe beschaving. Waarheen en in welke mate dit virus zich verspreidde was in grote mate afhankelijk van de verbondenheid en behulpzaamheid binnen de cultuur in dat land. Sommige landen zijn daarom nauwelijks geraakt door dit virus. Andere landen, met een meer 'ieder voor zich' cultuur, zijn daarom veel harder geraakt.

Bij velen leeft de vraag: waarom al die maatregelen, weten ze dan niet dat het al voorbij is? Jazeker, dat weten ze dondersgoed. In het prille begin waren de maatregelen een angstsprong. Ook zij, net als jullie, wisten niet wat er gaande was. Maar al snel bleek uit interne cijfers dat het hoogtepunt al voorbij was voordat alle maatregelen waren doorgevoerd. Dat was het moment waarop werd besloten dit zo lang mogelijk te handhaven en verder door te voeren. Daarom werd en wordt zo volledig ingezet op angst en isoleren. Hierbij willen we wel opmerken dat dit een wereldwijde samenwerking is, niet een landelijk initiatief. Dit is het antwoord op de vraag: waarom gaan ze stoïcijns door met wat ze doen, terwijl van alle kanten duidelijk wordt dat dit zinloos is? Jullie leiders zijn veel meer gebonden aan overkoepelende organisaties dan jullie beseffen. Zoals jullie als bevolking braaf navolgen wat gezegd wordt, doen zij dat ook. Wat zijdelings ook meespeelt is gezichtsverlies. Als er één groep daarvoor gevoelig is, dan zijn het wel politici.

De maatregelen die werden genomen waren mosterd na de maaltijd en hebben geen enkel effect gehad op de verspreiding van dit virus. Dit blijkt ook uit landen die geen, enkele, of andere maatregelen hebben genomen. Daarbij is het, ongeacht welke methode of technologie wordt ingezet, niet mogelijk om een virus te voorkomen. De verspreiding van een virus of ziekte wordt bepaald door collectieve keuzes op diepere niveaus.

Een groeiend aantal van jullie begint zich te realiseren dat de maatregelen juist tegenovergesteld hebben gewerkt. Dit is correct, het omgekeerde dan effectief was is door jullie leiders ingesteld. Er is geen aandacht besteed aan het optimaliseren van het immuunsysteem, juist toen dat van groot belang was. Buitenlucht, gezonde voeding, beweging en sociaal contact waren - en zijn altijd - van groot belang voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Hierdoor zijn veel meer mensen ziek geworden en dood gegaan dan nodig was. En dit brengt ons bij jullie vraag: gaan al die maatregelen wel over dit virus?

We hebben vijftig jaar lang aangekondigd dat deze wereld zou gaan verschuiven naar een nieuwe beschaving. Deze planetaire verschuiving wordt bovenal gekenmerkt door een enorme verschuiving naar individualiteit. Jullie leiders hebben, op allerlei manieren, altijd ingezet op collectiviteit. Jullie is altijd verteld wat te denken en doen en dat volgden jullie na. Maar jullie worden Wakker en ze weten dat die tijd nu voorbij is. Ze zijn heel bang om de controle verliezen. Wat doen mensen die in angst leven en bang zijn om de controle kwijt te raken? Ze gaan nog meer controle doorvoeren. Dit is wat er nu gaande is.

Het probleem dat ze hebben is dat begint uit te komen dat er eigenlijk niets bijzonders aan de hand was en is. Er zijn intern dan ook conflicten over hoe nu verder te gaan. Daarom worden de maatregelen gerekt en gerekt. Ze weten niet goed wat te doen op dit moment, het loopt niet zoals gepland. Er zijn wat pogingen om opnieuw angst te creëren door te beginnen over een tweede golf. Op dit moment kunnen we zeggen dat, als die er al komt, deze erg mild zou zijn en te wijten aan de verslechterde gezondheid die de afgelopen maanden is ontstaan bij velen.

Het is dan ook vooral zaak om weer gezond te gaan leven. Jullie zijn allemaal in de ban geweest van deze wereldwijde ervaring en dat is begrijpelijk. Maar daardoor hebben jullie veel minder aandacht besteed aan jullie gezondheid en aan elkaar. De wereld is aan het veranderen en wordt nooit meer dezelfde. Dat het niet mogelijk is om naar de sportschool te gaan, hoeft niemand te beletten om te bewegen in de buitenlucht. Gezond en vers eten is belangrijk. Heb contact met elkaar en overbrug verschillen. Dit betekent dat wie in jullie ogen niet Wakker wordt, gelaten wordt. Het is niet mogelijk mensen Wakker te maken, al zeker niet wanneer ze in angst leven. Dit geldt op dit moment voor het grootste deel van de wereldbevolking. Dit is pas de eerste van een reeks nog aankomende ervaringen die ervoor gaan zorgen dat deze wereld verschuift naar een nieuwe beschaving. Stap voor stap zullen ook de meesten van hen Wakker worden. Acceptatie en vertrouwen zijn de sleutelwoorden. Jullie zijn niet alleen. Jullie hebben elkaar en samen is alles mogelijk.

Met liefde ❤️
Robell