Iedere politicus weet dat zijn succes afhangt van beloften en van het geven van hoop. Ooit beloofden politici gouden bergen. Toen dat loze beloften bleken, gingen ze over op het geven van hoop. En toen ook dat niet meer geloofwaardig was, gingen ze over op het prediken van angst. Het zijn allemaal zeer effectieve bindmiddelen. Maar beloften en hoop betekenen feitelijk niets, al schilderen ze een betere toekomst af. Want die toekomst bestaat niet, hij is denkbeeldig. Het is een verhaal om aan vast te houden. Zo hoeven we even niet onze ellende, puinhoop en angst op te merken.

Bij spirituele stromingen is dit niet anders. Ze beloven gouden bergen in de vorm van egoloosheid, non-dualiteit, onvoorwaardelijke liefde, uitzonderlijke staten van Zijn en een nieuwe, perfecte wereld in 2035. Waar dat niet langer werkt - zoals ook bij alle godsdiensten impliciet of expliciet gebeurt - wordt overgegaan op angstscenario’s: je kunt beter verlicht raken want anders… Dan wordt zo’n stroming een sekte.

Of het nu politiek is of spiritueel, vrijwel iedereen klampt zich ergens aan vast. Maar wat is het werkelijke effect? Laat ik deze vraag eens stellen: hoeveel mensen ken jij persóónlijk die hebben bereikt wat wordt beloofd? Ik bedoel niet een mooi momentje, maar een stelselmatige transformatie, voor altijd, weg van de ellende, de wereld en zichzelf als ego?

Toen ik op een 5e Dimensie ontmoeting (nu de Wakkere ontmoeting) aan de grote groep aanwezigen vroeg wat verlichting eigenlijk is, bleef het stil. De meeste aanwezigen waren al langere tijd bezig met spiritualiteit en dus bezig met - of ze het zelf beseffen of niet - verlichting. Daarom stelde ik die vraag: wat is dat eigenlijk, verlichting? Want als je niet weet waarheen je gaat, hoe weet je dan dat dat is waar je wilt zijn? Stilte. Samen kwamen we erachter dat die verlichting waarnaar werd verlangd meer een schim is dan iets anders.

Toen vroeg ik waarom verlichting eigenlijk zo belangrijk lijkt. Want niet iedereen zoekt naar die schim. Daarop kwam één antwoord: “omdat ik gelukkiger wil zijn!” Precies. Wie niet gelooft dat er iets beters in het verschiet ligt, begint niet aan spiritualiteit, of aan wat dan ook. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet dat wat je nastreeft ook haalbaar is. Daarom stelde ik die vraag: wie ken jij persoonlijk die verlicht is geraakt én gebleven? Als het antwoord niemand is, dan wordt het tijd om jezelf af te vragen: “waar ben ik mee bezig, als niemand die beloofde staat bereikt? Ben ik werkelijk alleen maar bezig met proberen te ontsnappen uit mijn eigen leven, dat duidelijk niet bevredigt, zonder daar vervolgens werkelijk iets aan te veranderen?”

Het leven is fantastisch, ieder leven is dat. Maar dan moet je wel écht begrijpen hoe je werkt, wat je doet en wat het effect daarvan is. Daarvoor heb je geen stromingen nodig, geen spiritualiteit. Wel een meedogenloze, eindeloze hoeveelheid objectieve eerlijkheid en gezond verstand - het tegenovergestelde van wat spiritualiteit propageert. De grap is dat bevrediging, liefde en eenheid pas dan kunnen ontstaan, niet eerder. Nu probeert iedereen die te veroorzaken en ervaren, zonder eerst aan de voorwaarden te voldoen. Daardoor kan dat verlangde nooit wérkelijkheid worden en heerst er bovenal frustratie, juist in die spirituele wereld. Wat verlichting ook moge zijn, het blijft zo bovenal een toekomstdroom. Zovelen blijven zich vastklampen aan spirituele concepten, zonder werkelijk iets te bereiken, alle hoop en beloften ten spijt.

Wie de Wakker Zijn workshop of the Wake Up Course doen weten dat ik niets beloof. Dat kán ik niet omdat iedereen volledig vrij is. Een belofte zou impliceren dat ik in staat ben om die wezenlijke vrijheid te doorbreken en de ander te domineren. Gelukkig is dat onmogelijk. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk, altijd. Wat ik wel kan doen is alle gereedschappen en begeleiding bieden die een dusdanige zelfontdekking mogelijk maken, dat je de waarheid en werkelijkheid van het bestaan, deze wereld, anderen en jezelf ontdekt. Niet omdat ik vertel welke dat zijn, maar omdat je die dan zélf hebt ontdekt. Het resultaat is een volledig vertrouwen in jezelf. Iets krachtigers bestaat niet en het is het enige wat écht Wakker maakt.

Liefs,
Tom