Een leven zonder diepgang en bevrediging is in principe een zinloos leven. En met bevrediging bedoel ik niet die welke je pas en maar eventjes ervaart na een half leven vechten voor iets wat je mechanisch hebt bereikt. Ik bedoel een bevrediging die dagelijks geldt en bepalend is voor de beslissingen die je neemt. De enige manier om zo'n leven te leven is door de veiligheid en beperktheid te verlaten. Door een avontuur te leven, precies zoals je dat als bewustzijn voor jezelf had gewenst.

— Tom de Kok (De Wakkere ontmoeting, 25 juni 2017 )