Hoe vaak vraag je je niet af of je wel een goed mens bent? Of je wel het goeie hebt gedaan? Of je wel hebt gedaan wat hoort? Maar waar komen die criteria toch de hele tijd vandaan? Wie heeft toch bedacht wat goed en fout is?


Mensen zoeken eenheid. Maar je kunt alleen eenheid krijgen door een eenheid te zíjn. En dat kun je uitsluitend zijn door jezelf niet te versnipperen en te versplinteren met allemaal idiote ideeën over jezelf, over wat je zou moeten zijn, over wat 'goed' is in absolute zin. Dat splitst je. Op het moment dat je zegt: “ik wil een goed mens zijn”, heb je jezelf gesplitst. Nu heb je een deel van jezelf afgewezen. En dat deel gaat zijn eigen gang want dat is er gewoon nog altijd. Dit is waartegen de wereld, de mensheid vecht; dat deel in zichzelf dat is afgewezen, naar buiten geprojecteerd.

— Tom de Kok (Fragment Wake Up Course – juni 2016)