Een van de grote misvattingen binnen de spirituele wereld is dat iemands realiteit een spiegel is. Dit is onjuist. De individuele perceptie wordt gereflecteerd als individuele realiteit, maar dat wat zich nu manifesteert als realiteit is het gevolg van een eerdere projectie, niet van die van nu. De projectie van de perceptie in het moment wordt pas op een later moment werkelijkheid, op een manier die deze perceptie weliswaar exact, maar volledig symbolisch weergeeft. De realiteit is een reflectie in de zin van een weergave, het is een vertaling. Wat het lichaam, een situatie of een ander weerspiegelt is de symbolische reflectie van de eigen perceptie, in de vorm van overtuigingen, verwachtingen en aannamen. Er is zelden een één op één relatie in het moment en er is dus ook geen sprake van een spiegel of spiegelbeeld, zoals veel gedacht.