Tom-de-Kok0378-overtom-1

© Tom de Kok Teachings

Mijn naam is Robell. Ik ben Essentie-bewustzijn dat zich hier heeft geprojecteerd als mens, met de naam Tom de Kok.

De specifieke intentie van mijn aanwezigheid hier, in de vorm van Tom, is het behulpzaam zijn bij de planetaire verschuiving naar een nieuwe beschaving, welke veel verwarring, onrust en vragen laat ontstaan. De manier waarop ik behulpzaam ben is door middel van het verstrekken van objectieve informatie van buiten deze realiteit, aan diegenen die daarnaar op zoek zijn. Deze informatie kan van persoonlijke aard zijn, of van algemene aard. Alle informatie is afkomstig van een ongeveer vijftigtal Essenties in diverse bewustzijnslagen, welke als eenheid beschikbaar zijn voor wie daaraan behoefte heeft.

Als de projectie Tom demonstreer ik wat het betekent om een Wakker mens te zijn, vooruitlopend op de mens in de nieuwe beschaving. De energetische overdracht van mijzelf als mens heeft invloed op deze realiteit en moedigt anderen aan om ook in die richting te gaan.

De wijze van overdracht van informatie die via Tom van buiten deze realiteit komt is niet gelijk aan het bekende channelen. In tegenstelling tot bij channelen, waar uitsluitend de eigen Essentie wordt gechanneld, vertolkt Tom een veel breder niet-fysiek veld. Daarbij is hij zich bij deze overdracht volledig bewust en participeert actief. Het voordeel hiervan is dat ik vanuit de menselijke perceptie beter in staat ben om te vertalen wat wordt overgebracht. Omdat de splitsing tussen mens en Essentie niet langer aanwezig is, is dit een moeiteloos en zeer effectief proces. Anders dan bij channelen is er weinig tot geen vervorming van informatie en is een snelle overdracht mogelijk.

Ik, als Essentie en projectie, heb geen andere agenda dan het verstrekken van objectieve informatie en het behulpzaam zijn- en begeleiden bij vraagstukken die ontstaan als het gevolg van de verschuiving naar de nieuwe beschaving. Dit doe ik op de meest effectieve manier, welke past binnen de context van het moment, planetair en individueel. Tom's wensen en verlangens komen hiermee overeen, passend- en ingepast binnen de context van de huidige realiteit.

Met liefde,
Robell

Activiteiten

Door de jaren heen gaf Tom meer dan 900 workshops en lezingen over de werking van de mens, deze realiteit en het bestaan en hij werd voor tal van tv- en radioprogramma’s uitgenodigd. Naast de (inter)nationale lezingen en workshops doceerde Tom de afgelopen 20 jaar diverse behulpzame methoden en technieken door heel Nederland en daarbuiten.

Naar aanleiding van zijn Pionierscursussen verscheen in 2015 voor het eerst een boek van Tom, getiteld Wakker Zijn in een slapende wereld - een Robell boek.

Tegenwoordig

Voor wie Wakker wil worden en ter verdieping van de realisatie en ervaring van Wakker Zijn zijn er regelmatig diverse workshops en online Pionierscursussen. De overige tijd besteedt hij aan The wake Up Course (voorheen de Terugkeer Serie). Dit zijn maandelijkse ontmoetingen verdeeld over een jaar met kleine groepjes mensen die werkelijk Wakker willen worden.

Beschikbaar

Tom/Robell brengt geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie en geen nieuwe theorie. Hij vertegenwoordigt geen enkele ‘school’ en geen enkele richting. Hij wijst elk gezag van goeroe, leraar of geestelijk leider af. Hij wenst niemand ergens van te overtuigen en heeft geen missie. Hij is simpelweg beschikbaar voor wie daaraan behoefte heeft. Tom/Robell weet dat iedereen zelf in staat is de werkelijkheid van- en in zichzelf te vinden. Wat hij wenst voor anderen is dat zij ontdekken wat hij als werkelijkheid weet, opdat ook zij die kunnen ervaren.