Tom-de-Kok0378-overtom-1

© Tom de Kok Teachings

Algemeen

Al op jonge leeftijd begon Tom de illusie van deze realiteit en zichzelf te doorzien. Hij realiseerde zich dat de wereld waarin we leven een droom is en geen werkelijkheid. En dat de manier waarop we onszelf en deze wereld ervaren uitsluitend door onszelf wordt bepaald: we vormen onze eigen realiteit.

Gedurende zijn leven werd hij zich steeds meer bewust van zichzelf op een breder en dieper niveau. De realisatie dat hij veel meer is dan alleen de identiteit ‘Tom’ – en tegelijkertijd niets – maakte dat hij verlicht raakte. Maar dat bleek slechts een tussenstop. Inzicht na inzicht volgde, om vervolgens verlichting en alle gevestigde stromingen en spirituele richtingen te doorzien en achter te laten. Zo werd hij als één van de eersten werkelijk Wakker.

Over Wakker Zijn

Tom omschrijft Wakker Zijn als volgt:

“Wakker Zijn heeft niets te maken met spiritualiteit. Wie Wakker Is ziet de werkelijkheid, de waarheid, welke al het andere vanzelf blootlegt en ontstijgt, inclusief spiritualiteit zélf. Wakker Zijn is ook dat alles doorzien en achterlaten, waarna er werkelijk niets anders meer overblijft dan de waarheid en werkelijkheid, welke zo logisch, eenvoudig en begrijpelijk zijn, dat vrijwel iedereen er overheen heeft gekeken.”

"Een Wakker iemand weet hoe de mens, deze realiteit en het bestaan, in samenhang met elkaar, functioneren. Werkelijk Wakker Zijn betekent door de zelf opgelegde barriere van deze realiteit heenbreken en weer toegang hebben tot andere bewustzijnslagen, buiten deze realiteit."

"Wakker Zijn betekent niet deze realiteit verlaten; je blijft waar je nu bent. Wie Wakker Is heeft echter de droom bínnen deze realiteit doorzien, net als zichzelf als persoonlijkheid; de rol die hij speelt. De werkelijkheid die vervolgens overblijft biedt een geheel nieuwe vrijheid, die op een andere manier onmogelijk kan worden ervaren. De rol als persoonlijkheid blijft bestaan, maar dan met de realisatie dat die niet de werkelijkheid betreft, waardoor alles verandert. De perceptie die de droom en de persoonlijkheid in stand houdt dicteert niet langer, maar wordt creatief gereedschap. De richtlijnen van de buitenwereld vervallen, waardoor talloze angsten en valse ideeën verdwijnen. Die worden verruild voor volledig eigen richtlijnen en intenties. Het verleden wordt niet meer dan een vage herinnering en de aandacht ligt niet langer bij de toekomst. Daardoor ontstaat wezenlijke waardevervulling in het moment."

Activiteiten

Door de jaren heen gaf Tom meer dan 800 workshops en lezingen over de werking van de mens, deze realiteit en het bestaan. Vanwege zijn diepgaande kennis werd hij voor tal van tv- en radioprogramma’s uitgenodigd. Naast de (inter)nationale lezingen en workshops doceerde Tom de afgelopen 15 jaar diverse behulpzame methoden en technieken door heel Nederland en daarbuiten.

Naar aanleiding van zijn Pionierscursussen verscheen in 2015 voor het eerst een boek van Tom, getiteld Wakker Zijn in een slapende wereld.

Tegenwoordig
Voor wie Wakker wil worden en ter verdieping van de realisatie en ervaring van Wakker Zijn zijn er regelmatig diverse workshops. De overige tijd besteedt Tom aan The wake Up Course (voorheen de Terugkeer Serie). Dit zijn maandelijkse ontmoetingen verdeeld over een jaar met kleine groepjes mensen die werkelijk Wakker willen worden.

Beschikbaar

Tom brengt geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie en geen nieuwe theorie. Hij vertegenwoordigt geen enkele ‘school’ en geen enkele richting. Hij wijst elk gezag van goeroe, leraar of geestelijk leider af. Hij wenst niemand ergens van te overtuigen en heeft geen missie. Hij is simpelweg beschikbaar voor wie daaraan behoefte heeft. Tom weet dat iedereen zelf in staat is de werkelijkheid van- en in zichzelf te vinden. Wat hij wenst voor anderen is dat zij ontdekken wat hij als werkelijkheid weet, opdat ook zij die kunnen ervaren.