Dit is een tijd van transformatie. Met elkaar beginnen we over zo’n 35 jaar met de opbouw van een nieuwe beschaving. Op andere niveaus hebben we unaniem besloten die nieuwe beschaving tot stand te brengen; het staat dus vast dát het gaat gebeuren. Deze nieuwe beschaving wordt volledig anders dan de huidige. Dusdanig anders, dat vrijwel niemand nog beseft wat dat in werkelijkheid betekent. Een enorm avontuur!

Om dit mogelijk te maken dienen we onszelf als persoonlijkheid in die richting te laten gaan. Dat doen we door de veranderingen door middel van energiegolven teweeg te brengen. Tal van aspecten van onszelf zijn door deze golven aan het veranderen in die nieuwe richting en het gaat steeds sneller. Dat zorgt voor meer en meer onrust en verwarring, die vervolgens weer wordt gereflecteerd door de huidige toestand in de wereld. De onrust in de wereld is een weerspiegeling van de onrust en verwarring in onszelf.

Deze beschaving eindigt en we verschuiven nu naar een nieuwe. Anders gezegd: wíj worden volledig nieuw. Onze huidige ideeën - met name over goed en fout - vervallen, terwijl we midden in het leven blijven staan. Alleen een puur persoonlijke voorkeur blijft bestaan. We raken niet en masse verlicht om af te zijn van onszelf en deze wereld. We worden Wakker en gaan de enorme mogelijkheden die we in werkelijkheid hebben, individueel en samen, voor het eerst ontdekken en benutten. Zo ontstaat die nieuwe beschaving.

Sinds een paar weken is er een nieuwe golf gaande, die bijzonder sterk is. Het resultaat is dat de verwarring nog groter wordt, bij steeds meer mensen. We merken het niet alleen planetair. Ook om ons heen, bij bijvoorbeeld de Wake Up Course, is het duidelijk merkbaar. Het is mooi om te zien hoe degenen die daaraan deelnemen deze verschuivingen en zichzelf steeds beter begrijpen, zodat ze er op een effectieve, zinvolle manier mee kunnen omgaan.

Hoe we deze volledige omslag hier als persoonlijkheid ervaren is aan ons. De eerste reflex is te vechten tegen verandering, zeker als we iets niet begrijpen. Maar dat maakt het pijnlijker en zwaarder. Wezenlijke aandacht voor jezelf, hier en nu, is de allerbeste instelling. De toekomst ontvouwt zich vanzelf. Niemand heeft controle over de eindbestemming, omdat we die in dit geval al hebben gekozen. Nu is het belangrijk die op een prettige manier te laten ontvouwen. Dat gaat het beste als je je niet langer vasthoudt aan oude ideeën over de wereld, anderen en jezelf. Wat er ook gebeurt, je laat jezelf nooit in de steek, je kunt op jezelf vertrouwen. Dat besef je vanzelf als je jezelf beter begint te begrijpen, je meer met jezelf op één lijn komt, zodat er eenheid binnen jezelf ontstaat.