De Verdiepingsdag afgelopen weekend was bijzonder. Deelnemers die me vaker meemaken beseften dat de dag een andere, diepere ervaring was dan gewoonlijk. Tijdens deze Verdiepingsdag richtten we ons op wat de planetaire verschuiving in de praktijk betekent. Niet alleen voor de aanwezigen individueel, maar voor de hele wereld. Daardoor ontstonden belangrijke inzichten en mooie ervaringen. Men begon zich te realiseren waarom het belangrijk is om er bewust voor te kiezen Wakker te worden.

Wakker worden zoals ík dat omschrijf is niet werkelijk een keuze. Veel mensen geloven dat als ze zich er maar niet mee bezighouden, het wel aan ze voorbij gaat. Of dat het wel vanzelf gebeurt. Dat laatste is waar, maar dat betekent niet dat je er als méns op bent voorbereid. Zoals ik steeds zeg: Wakker worden is níet verlicht worden. Het is anders en veel dieper en breder dan men tot nu toe beseft. Geen enkele verlichte heeft nog ervaren wat iedereen in de nabije toekomst gaat ervaren.

In eerdere artikelen en bij een aantal ontmoetingen heb ik al aangegeven dat planetair de verwarring en angst steeds groter worden. Dat komt doordat er van alles verandert op diepere niveaus, meestal zonder dat men dat werkelijk beseft. Energetisch en neurologisch vinden tal van veranderingen plaats. Door die veranderingen stellen we onszelf in staat om nieuwe, unieke ervaringen te hebben. Het probleem is dat deze ervaringen voorlopig nog worden gezien als afwijkingen. Wie deze nieuwe, ongewone ervaringen heeft, ervaart die zelf bepaald niet als ‘normaal’. Daardoor ontstaat er verwarring.

In sommige gevallen is het duidelijk dat die ervaringen plaatsvinden. De persoon in kwestie heeft dan geen idee wat er gebeurt en begint te twijfelen aan zichzelf. Er ontstaat onzekerheid, onduidelijkheid. Er worden pogingen gedaan om het te negeren, of rationaliseren, wat het juist sterker maakt en een splitsing laat ontstaan. Daardoor ontstaat angst om jezelf te verliezen, de realiteit kwijt te raken. Dat is niet zo, maar wat wel begint weg te vallen is de oude, ‘normale’, ‘goedgekeurde’, ‘geaccepteerde’ realiteit.

In verreweg de meeste gevallen heeft men nog niet echt een besef van wat er allemaal van binnen aan het gebeuren is. Wat dan ontstaat is een gevoel van verwarring, van onzekerheid, van twijfel, zonder daar de vinger op te kunnen leggen. Wie onbewust begint Wakker te worden, begint het gevoel te krijgen dat zijn of haar wereld- en zelfbeeld heel langzaam beginnen af te brokkelen, mankementen beginnen te vertonen. Ook bij hen beginnen de oude zekerheid en vanzelfsprekendheid af te nemen.

Deze grootste groep projecteert die onrust naar buiten. Daardoor ontstaat wat we nu zien: een verstrakking, verharding en versterking van het moraal. Men vecht steeds heftiger tegen alles wat buiten de norm valt, niet normaal is, niet geaccepteerd. Althans, volgens de oude collectieve overtuigingen, die juist steeds meer wegvallen. Het is een gevecht dat nooit gewonnen wordt en juist zorgt voor het groeiend aantal traumatische ervaringen.

Deze planetaire verschuiving betekent bovenal een enorme en unieke transformatie van de zelfperceptie, de identiteit. De definities van wie je gelooft wie je bent, van wat je gelooft dat je kunt en van hoe deze realiteit werkt beginnen te transformeren. In simpele bewoordingen: de bandbreedte waarbinnen we ons tot nu toe bewegen wordt duizend keer breder. Denk je eens in wat dat betekent!

We ervaren maar een fractie van de werkelijkheid — van onszelf — door de nauwe bandbreedte tot nu toe. De energetische en neurologische veranderingen zorgen ervoor dat onze bandbreedte groter wordt. Je bent bewustzijn en je ervaart als mens nu maar één projectie van jezelf. Deze verbreding gaat ervoor zorgen dat je ook de ervaringen gaat hebben van andere projecties in allerlei bewustzijnslagen. Je gaat ermee communiceren, je verplaatsen naar andere lagen en andere jij’s. Een fantastisch avontuur. Tenminste, als je je niet langer vasthoudt aan wat ‘normaal’ en ‘gezond’ is. Bereid bent het beeld dat je hebt van jezelf wezenlijk en grondig te herzien. Anders wordt het een avontuur waarop je minder zit te wachten.

Deze verschuiving gaat in ieder geval gebeuren bij iedereen die zich binnen deze realiteit bevindt. Wie er hier niet voor kiest, verlaat deze realiteit om dan alsnog Wakker te worden. Het ís al aan het gebeuren, wereldwijd. We hebben er collectief en unaniem voor gekozen, maar zijn dat vergeten. Mijn aanwezigheid in deze realiteit heeft tot doel je aan dit alles te herinneren en gerust te stellen. Je kunt er dan voor kiezen om met jezelf op één lijn te komen, Wakker te worden op een prettige manier.