In het artikel hieronder stippen we globaal aan wat er speelt in jullie realiteit op dit moment. We weten dat er uitzonderingen zijn en dat niet iedereen meedoet aan wat we beschrijven. Een langzaam groeiende groep begint Wakker te worden en kiest voor een andere perceptie van zichzelf en anderen. Wat we beschrijven is de norm en focus die heerst collectief, wereldwijd.

 

Lieve vrienden,

Ver vóór de Romeinse tijd was het bekende 'verdeel en heers' al een succesvolle methode. Ook vandaag de dag werkt deze methode nog altijd uitstekend. Wanneer we kijken naar deze planeet dan zien we een enorme strijd tussen mensen. Op grote en kleine schaal, en over alles wat maar mogelijk is.

Machthebbers hebben al lang geleden ontdekt dat mensen die onderdrukt worden de gelegenheid moeten krijgen om hun opgekropte frustratie te uiten. Tenslotte worden mensen kunstmatig afhankelijk gehouden zodat de macht van die 'leiders' gewaarborgd blijft. Dat creëert onherroepelijk frustratie, want ieder mens is feitelijk vrij. Worden ze in een systeem gehouden dat hen onderdrukt, dan zorgt dat dus voor problemen. Tenzij je ze een uitlaatklep geeft. Uitlaatkleppen zijn nog altijd het brood en de spelen in de vorm van voetbal, alcohol en sociale media. Andere belangrijke uitlaatkleppen zijn de talloze discussieprogramma's. Zo kun je een kant kiezen en heb je tenminste het gevoel ergens bij te horen. En daar waar die oplossingen falen, zijn er naast voetbal de eeuwige en talloze andere wedstrijden die worden gehouden, zodat men elkaar tracht de loef af te steken. Iemand moet winnen en de rest moet verliezen. Enerzijds om de onbereikbare droom van de toeschouwer te verwezenlijken. Anderzijds om een gevoel van voldaanheid te ervaren als 'jouw' partij wint. Strijden, winnen, manipuleren. Verdeeldheid zaaien. Het lijken vaak onschuldige spelletjes, maar bijna altijd gaat het om het verwerven van aandacht en in extremer vorm om het uitoefenen of verkrijgen van macht. En dat gaat steevast ten koste van de ander. Maar het doel heiligt de middelen, vindt men. De boodschap is dat je niet werkelijk bestaat als je niet de beste bent.

Die gevoelens van frustratie en onderdrukking hebben door de eeuwen heen een steeds groter groeiend minderwaardigheidscomplex doen ontstaan. Welk nog eens extra wordt benadrukt door wat we hierboven hebben beschreven: het is niet alleen een uitlaatklep, het benadrukt tegelijkertijd een manier van omgaan met jezelf en anderen die de mensheid niet werkelijk dient. Maar omdat jullie er zo aan gewend zijn, geloven jullie niet werkelijk dat er een andere manier mogelijk is. En dit wordt maar al te graag beaamd door jullie wetenschappers, economen, psychologen, religieuzen, politici en andere partijen, die allemaal baat hebben bij het huidige systeem.

De reden dat mensen niet kunnen wachten om een mening te geven, met name ongevraagd, heeft alles te maken met dat individuele, maar collectief geworden minderwaardigheidscomplex. Aandacht betekent bestaansrecht, energie. En als die aandacht ook nog eens betekent dat iets of iemand potentieel wordt beïnvloed of kleiner gemaakt, dan betekent dat macht. En macht is wat iedereen met een minderwaardigheidscomplex zoekt. De machteloosheid en nietigheid die van dat complex uitgaat is zo groot, dat iedere gelegenheid die zich voordoet wordt aangegrepen om dat onaangename gevoel van slachtofferschap te overstemmen. Kun je je mening geven, dan is er even dat gevoel gehoord te worden. Even besta je. En met nog meer geluk beïnvloed je de ander ook nog, waardoor je je nog sterker voelt. Het mooist is als je een aantal gelijkgestemden kunt vinden, dan lukt het zelfs om iemand de mond te snoeren, kleiner te maken of in ieder geval verdeeldheid te zaaien. Gewoon, omdat dat een prettig gevoel van macht geeft. Niet omdat je gelijk hebt, of dat het werkelijk terecht is. Want dat is onmogelijk bij een mening. Daarom kun je over meningen eindeloos discussiëren.

Er is niets mis met een mening. Maar een mening is niets meer dan een individueel gezichtspunt, gedeeld of niet. Hij is primair bedoeld voor jou, om een eigen richting te bepalen. Niet om te pas en te onpas te ventileren en zeker niet om een ander mee te manipuleren. Het is wat je víndt, geen enkele mening is goed of fout.

De volgende keer dat je ergens tegenaan loopt of iemand hoort, wees dan eens stil, in plaats van plompverloren je eigen mening te geven alsof het een dictaat is, een waarheid. En als iemand je vraagt wat je ergens van vindt, vraag dan eens wat die persoon zélf voor mening heeft en laat het daarbij. Wie dit werkelijk doet loopt loeihard tegen zijn of haar eigen minderwaardigheidscomplex en de onjuiste overtuiging dat 'goed en fout' absoluut zijn aan. Maar, eenmaal uit die verslaving gebroken, kun je ontdekken wat een bevrijding het is om geen mening te hóeven hebben, laat staan geven. Wat overblijft is voorkeur, niet langer gebaseerd op dat absolute 'goed en fout'. Dan ervaar je voor het eerst wat wérkelijk respect hebben voor elkaar betekent. Natuurlijk respect voor elkaar is iets dat nog nauwelijks wordt ervaren op deze planeet. Tot nog toe is het uitsluitend een oppervlakkige, afgedwongen, kunstmatige vorm. Onze suggestie is dat jullie dat gaan ontdekken. Want zoals we in onze vorige uiting al zeiden: jullie gaan elkaar in de toekomst hard nodig hebben. Dat gaat niet lukken als dit complex niet wordt onderkend en opgelost.

Het collectieve minderwaardigheidscomplex werkt door in vele gebieden. Eén daarvan is de immigratie van vluchtelingen. Andere zijn andere nationaliteiten en godsdiensten. Steeds mag er maar één de beste, juiste, echte zijn. Het overige heeft 'verloren' en moet zich voegen naar wat de grote groep heeft gesteld als eis. Ditzelfde zien jullie terug bij de grote druk die nu uitgeoefend wordt en nog meer gaat worden op wat jullie noemen 'antivaxers', mensen die ervoor kiezen zichzelf of hun kind niet te laten inenten. Degenen die wel kiezen voor inenten maken zich druk over epidemieën. Terwijl, als men geloofde dat die inentingen wérkelijk zouden werken, dat helemaal niet nodig zou zijn. Dit is dan ook niet werkelijk waar het hier om gaat. Waar het om gaat is voor de zoveelste keer behoefte aan een liefst absolute macht over mensen die anders willen kiezen dan zijzelf. Steevast onder het mom van de meest nobele argumenten.

Enkelen van jullie beginnen langzaam te zien wat er gaande is en wat er in de toekomst nog vele, vele malen gaat gebeuren, ook op grote schaal: de rollen worden langzaam omgedraaid. Destijds werd er een enorme druk uitgeoefend op wie ervoor koos te roken. Dat was 'terecht', zo bepaalde men, omdat het 'ongezond' zou zijn. Niet alleen voor anderen maar ook voor de roker zelf. Dus werd een enorme campagne ingezet om de roker uit te bannen. Zij staan nu buiten te roken, als een wat kinderlijke straf voor het niet conformeren aan de door anderen gestelde norm. Nu zijn de 'antivaxers' aan de beurt. Het geval wil dat de meeste van hen meestreden tegen de rokers. Dit is het moment dat zij kunnen ervaren wat het betekent om die enorme druk te ervaren die zij zelf hebben uitgeoefend op anderen. En, zoals het er naar uitziet, krijgen ook zij nu straf voor hún 'onaanvaardbare en onverantwoordelijke gedrag', net als de roker die heeft gekregen. De democratie waar jullie zo trots op zijn is in werkelijkheid de wet van de sterkste. Steeds weer vallen jullie elkaars verschillen aan – met een enorme verdeeldheid, angst en eenzaamheid als gevolg.

Het minderwaardigheidscomplex met de daaruit voortvloeiende absolute overtuigingen zorgt voor alles wat jullie 'ellende' noemen op deze planeet. Het wordt gevoed door partijen die daar baat bij hebben en dit gaat door, totdat jullie zélf Wakker worden en beginnen daar doorheen te kijken. Om vervolgens daadwerkelijk op een ándere manier met jezelf en de ander om te gaan. Wat wij horen is dat jullie niet gelukkig zijn en oplossingen zoeken. Hierbij geven we de oorzaak en de oplossing. De vraag is nu: durf je dit te zien voor wat het is én ga je er ook daadwerkelijk iets mee doen? Niet door anderen te overtuigen, maar door met jezélf aan de gang te gaan?

Het is helemaal aan jullie wat voor toekomst zich ontvouwt op weg naar de nieuwe beschaving. Het lijkt misschien alsof jullie een slachtoffer zijn geworden van bepaalde partijen. Maar dat is niet zo. Jullie zijn vrij om te kiezen en tot nu toe blijven jullie kiezen voor ditzelfde systeem en de bijbehorende manier van omgaan met jezelf en elkaar. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Transformeren jullie, dan transformeert het systeem, onherroepelijk. Pogingen om het systeem van buitenaf te veranderen werken niet, want jullie zijn zélf het systeem.

Jullie premier Rutte verklaarde onlangs dat het op deze planeet draait om macht, dat macht belangrijk is. En hij is niet de enige die er zo over denkt. Tot nog toe doet de mensheid hieraan blind mee. We hebben beschreven waar dat vandaan komt. Wat de gevolgen daarvan zijn zien jullie ook. Tot nu toe zijn jullie het míddel om die macht te verwezenlijken of behouden voor hen. Het doel is níet jullie welzijn, het doel is macht. Wij stellen voor dat jullie Wakker worden en voor het eerst in de geschiedenis daadwerkelijk kiezen voor een wereld waar júllie welzijn, de mens zélf, bovenaan staat. En dat jullie overeenkomstig gaan handelen, als gehéél. Dit is de grootste collectieve uitdaging in jullie geschiedenis en jullie bepalen samen de uitkomst.


Met alle liefde ❤️
Robell

 

 

Wil je op de hoogte blijven van andere artikelen en meer, geef je dan op voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina.