In deze podcast gaat Robell in op hoe om te gaan met de mensen om je heen. Ook gaat hij uitgebreid in op de verschuiving zelf, die nu daadwerkelijk is begonnen: wat is handig en wat kunnen we nog verwachten?