De Verdiepingsdag afgelopen weekend was bijzonder. Deelnemers die me vaker meemaken beseften dat de dag een andere, diepere ervaring was dan gewoonlijk.