Gedeelten uit een van Tom's Instagram uitzendingen, waarin hij een tweetal vragen  beantwoordt: 'welke therapie is beter?' en 'inentingen wel of niet?'

Aan het einde is er nog een kort fragment uit dezelfde uitzending over het belang van de realisatie dat deze werkelijkheid een droom is.

Deze uitzending vond plaats in een typische gezinssituatie. Er werd koffie gezet, uit krakende zakjes gegeten door kinderen, etc. Dat zorgde voor een huiselijke sfeer, maar was soms ook duidelijk hoorbaar tijdens de uitzending 🙂

Wettelijke vrijwaring: de verstrekte informatie is geen vervanging voor het advies van een medisch geschoolde beroepsuitoefenaar (arts, psychiater, psycholoog, verpleegkundige of apotheker).

De informatie mag niet worden gezien als een poging om medisch advies, een diagnose of behandeling te geven of aan te bieden of het zich op enige andere wijze bezighouden met de uitoefening van geneeskunde.

Luisteraars worden niet aangemoedigd om hun medische behandeling te stoppen of te starten met een nieuwe medische behandeling. Deze beslissingen kunnen alleen worden genomen door het individu in overleg met een medisch geschoolde beroepsuitoefenaar.