Dit is een tijd van transformatie. Met elkaar beginnen we over zo’n 35 jaar met de opbouw van een nieuwe beschaving. Op andere niveaus hebben we unaniem besloten die nieuwe beschaving tot stand te brengen; het staat dus vast dát het gaat gebeuren.